Familiebehandler og støttefunktion

Jeg fungerer som ekstern konsulent/familiebehandler og har i en årrække haft tæt samarbejde med forskellige kommuner i Storkøbenhavn.

Jeg yder psykologisk og praktisk hjælp til udsatte og svage familier, der har svært ved selv at mobilisere deres ressourcer.

Jeg yder støtte og vejledning til børn, unge og voksne med problemer med at håndtere hverdagslivet. Jeg udforsker sammen med borgeren/familien, hvordan det er muligt for dem at overkomme deres vanskeligheder og nå deres mål, eller om nødvendigt justere mål efter at ressourcer og begrænsninger er kortlagt.

Jeg arbejder med rådgivning, individuelle- og fælles samtaler i borgerens/familiens eget hjem. Ved at være sammen med borgeren i dagligdagen og i svære situationer, søger vi sammen at reflektere over problemerne og lærer nye måder at håndtere dem på.

Min uddannelse som terapeut hjælper mig med at bevidstgøre borgeren om uhensigtsmæssige reaktioner eller adfærd og udvikle forandring og nytænkning, så borgeren kan fungere og effektivt bruge de nye færdigheder.
Jeg har tidligere og med gode resultater bla. arbejdet med.

  • At søge og komme i job.
  • Udvikling af positiv familiedynamik.
  • At komme i skole, komme til møder hos offentlige instanser.
  • At skabe struktur og motivation.
  • Oprydning, indkøb, rengøring.
  • Økonomisk overblik og rådgivning.
  • Sorg, ved dødsfald, tab af job, ægteskab ol.

Min drivkraft er at gøre en forskel for det enkelte menneske.