Jeg tilbyder

Individuel behandling er beregnet til at hjælpe den enkelte klient med deres problematikker og følelsesmæssige adfærd. Hovedformålet med denne form for terapi er at definere den nuværende livssituation og i samarbejde skabe mere klarhed og på ny skabe den ønskede livskvalitet. Uanset om problemet drejer sig om den undertrykte barndom, et følelsesmæssig sammenbrud på grund af skilsmisse, svigt, tab af en elsket eller blot ønsket om mere klarhed om sig selv, kan en professionel terapeut hjælpe dig genoplive din mentale sundhed.

 

Kan hjælpe jer ud af fastlåste mønstre, hjælpe jer til bedre at kunne forstå, acceptere og respektere jer selv og hinanden. Parterapi kan lære jer, at give klare meldinger, sige ja og nej og tage hver jeres del af ansvaret for forholdet.

I kan udvikle jer sammen og opleve al den glæde og tilfredsstillelse, der kan ligge i at være 2 forskellige mennesker, som i respektfuld kærlighed er et par. Eller I kan få afklaret, at der måske ikke er grundlag for at fortsætte forholdet, så at I kan skilles i enighed og respekt.

Jeg er ikke dommer eller advokat, men jeg kan upartisk sørge for, at I bliver hørt og forstået i et lys af gensidig respekt, så misforståelser, ubevidste motiver og uopfyldte forventninger kan blive afstemt imellem jer.

 

Med en psykoterapeutisk-mentor kan du få hjælp til at løfte opgaver i din jobsituation og generelle livsvej. Indsatsen er afgørende for, at du tager et skridt nærmere mod en mere struktureret hverdag, bedre overblik over dine muligheder i livet, beskæftigelse, uddannelse eller en generel forbedring af tilværelsen.

 

Familiebehandler / mentor
yder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet til familier med børn, hvor disse har behov for særlig støtte. Udgangspunktet er via forskellige praktiske og pædagogiske eller anden støtte at hjælpe forældrene, til en bedre kontakt eller relation til børnene. Denne indsats anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets behov, for støtte og familiens mulighed for at kunne forblive sammen.
Indsatsen tilbydes i form af forældre støtte til at udvikle sig i rollen som forældre, med henblik på at drage omsorg for og støtte til barnets udvikling og trivsel. Mere specifikt kan dette ske ved at hjælpe familien med at strukturere hverdagen, sikre børnenes skolegang, bistå ved løsninger af forskellige praktiske opgaver, med henblik på at familien på sigt bliver i stand til at stå på egne ben. Støtten finder sted i familiens eget hjem.
Arbejdsmetoden er aktiviteter og samtaler med familien eller enkelte familiemedlemmer. Aktiviteterne kan eksempelvis være en konkret anvisning i hvordan man udfører indkøb, oprydning og lignende. Samtalerne kan også dreje sig om rådgivning og støtte til at skabe struktur og en stabil rutine i hverdagen, støtte til forældrene i deres samarbejde med skole og institutioner, økonomiske forhold, bolig og uddannelse.

Social personlig mentor
specialiserer sig i samarbejdet med dig, der har behov for en særlig håndholdt støtte. Dit forløb i et mentorsamarbejde er altid skræddersyet. Forløbet tager højde for dine specifikke og individuelle barrierer. Et forløb kan bestå af:

Etablering af kontakt (hjemmebesøg, opfølgning)
Hente og bringe dig ved særlig vigtige samtaler fx (egen læge, jobcenter)
Motiverende samtaler om etablering af behandling
Psykoterapeutisk indsats ift. Angst, social angst, præstationsangst
Etablering/koordinering af behandling parallelt (alkoholenheden, psykiatrien)
Undersøgelse af hjælpemidler fx (ordblindhed, enkeltydelser)
Mentorstøtte (social mentor, sprogmentor, mentor i praktik)
Personlig støtte (fx hjælp til at stå op, huskelister, “rod i dagligdagen”)
Overblik over økonomi og budget.

 

Coaching fokuserer på fremtiden og er et effektivt værktøj til dig som har svært ved at sætte og komme i mål med dine drømme og ønsker i livet. Det kunne være ønsket om

  • At du vil tabe dig og skabe en sundere livsstil
  • Bestige et bjerg i Himalaya
  • Finde den eneste ene
  • Anvende døgnets 24 timer anderledes end du gør i dag
  • Finde modet til et karriereskift og søge nye græsgange

Vi retter fokus ind og undersøger årsagerne til den manglende motivation/styrke til at få tingene i spil. Vi kigger også på den bagved liggende forhindring der er stopklods for at nå målene. Måske skal vi blot genskabe balance i tilgangen.

Når følelsen af succes opstår, vil det styrke både dit selvværd og din livskvalitet og dermed skabe mere glæde i det liv.

 

Måske har du svært ved at få tid og hverdag til at hænge sammen.
Måske er du gangbesværet eller har årsager til ikke at kunne møde op i konsultationen i Brønshøj.
Så er der mulighed for, at jeg kommer til dig.

Priser for hjemmekonsultation:

  • Individuel terapi: 1 time 650 kr:
  • Parterapi: 1 ½ time 1100 kr.
  • Personlig rådgivning: 60 minutter: 650 kr.
  • Yderligere tillæg pr. km. 3 kr.

Du er velkommen til at ringe og høre nærmere.