Kommuner

Født: oktober 1970
Mail: Tina@cometterapi.dk
Telefon: 40 55 50 39

Download: Kompetancekort Tina F. Antonsen

Psykoterapeutisk Mentor

Siden 2012 har jeg arbejdet som psykoterapeutisk mentor og har et godt samarbejde med forskellige kommuner i Storkøbenhavn. Sagerne har vidt forskellig karaktere, så mine kompetencer spænder over en stor skala. Jeg har professionelt samarbejde med sagsbehandler med skriftlig afrapportering hver måned eller efter aftale. Jeg er bekendt med de krav der sættes til borgeren ifølge beskæftigelsesloven og konsekvenserne deraf.

Erhvervsbaggrund

Siden 2011 Privat praktiserende psykoterapeut, med speciale inden for;

 • Kognitiv adfærdsterapi,
 • Sorgarbejde efter tab af fx job, skilsmisse, dødsfald
 • Videregivelse af værktøjer til stresshåndtering
 • Arbejder med angst, stress, depression og ADHD
 • Stress og depression
 • Psykoterapeutisk mentor/ familievejleder
 • Familievejleder/støttefunktion
 • Underviser i mindfulness/meditation

Siden 2010 fungeret som coach/mentor, fokus områder;

 • Motivationsarbejde og fastsætte borgerens egen mål
 • Kostvejledning, livsstil og motion
 • Budgetlægning og hjælp til papirarbejde/administration
 • Støtte til jobsøgning og samtaler.
 • Funktion som familievejleder jf. § 85 lov om social service.

Uddannelsesbaggrund:

Interesser

 • Fitness/yoga samt udendørs løb og aktiviteter.
 • Foto og filmproduktion
 • Male og udstille billeder
 • Vandreture og dykkerrejser rundt om i verden
 • Længere årrække som selvstændig erhvervsdrivende

Frivilligt arbejde

 • Besøgsven hos kronisk syge og dødende mennesker
 • Koordinator i Center for visdom og medfølelse
 • Siden 2014 Lærerassistent på ID-Academy