Profil

Jeg er født i 1970 og har i en lang årrække hjulpet individuelle mennesker, par og familier. Jeg har arbejdet i min private praksis siden 2011 og sideløbende som mentor/coach/familievejleder i Storkøbenhavns kommuner.

Jeg har en 4-årig uddannelse som psykoterapeut, der opfylder alle sundheds- og undervisningsministeriets kvalitet kriterier.

Link. https://psykoterapeutuddannelse.idacademy.dk

Jeg har tavshedspligt og følger Dansk Psykoterapeut Forening etiske retningslinjer og modtager løbende supervision.

Erfaring

CV